Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Sogeos verbindt zich ertoe uw gegevens te verwerken met inachtneming van alle wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van uw gebruik van de website www.workinjoy.be (hierna “de Website”) en de mobiele toepassing WorkInJoy (hierna “de App”).

Aanvaarding

De raadpleging en het gebruik van de Website en de App zijn onderworpen aan de naleving van dit Beleid inzake persoonlijke levenssfeer (hierna “Beleid inzake persoonlijke levenssfeer” genoemd), alsook aan alle geldende wetten. Door de Website en de App te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zich te voegen naar de genoemde wetten en modaliteiten, zonder voorbehoud noch beperking.
Het gebruik van de Website en de App is eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die hiergepubliceerd zijn.

Over de gegevens die wij verzamelen

Op de Website:

Indien u met ons contact opneemt via het onlineformulier “Contact” op de Website, vragen wij u bepaalde gegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres en andere informatie, om op uw vragen en opmerkingen te kunnen antwoorden.

Op de App:

Om toegang te krijgen tot de App moet de Gebruiker vooraf een persoonlijke account aanmaken. Hij moet hiertoe het inschrijvingsformulier invullen met de verplichte informatie voor de registratie van de inschrijving, meer bepaald naam, voornaam, geldig e-mailadres, vennootschap en wachtwoord.

Wanneer een Gebruiker een relaxatiemoment boekt, verzamelen wij de volgende gegevens: datum en uur van aanvang/einde/annulatie, gekozen locatie en zetel. Wij verzamelen ook de energie- en stressniveaus die de Gebruiker eventueel opgegeven heeft voor en na zijn relaxatie.

Bovendien verzamelen wij de inschrijvingen voor workshops aangeboden via de App.

Op welke manier worden uw persoonsgegevens gebruikt en meegedeeld?

Door de App te gebruiken aanvaardt de Gebruiker dat zijn boekingsgegevens verzameld en gebruikt worden om een verslag op te stellen met anonieme gebruiksstatistieken van de ruimte WorkInJoy, dat bestemd is voor de onderneming die eigenaar is van de ruimte. Een lijst van de Gebruikers van de ruimte WorkInJoy kan overgemaakt worden aan de betreffende onderneming, op haar verzoek, maar deze lijst bevat geen links tussen de Gebruikers en hun gebruiksgegevens.

Wij kunnen de informatie die wij verzamelen gebruiken om bij gelegenheid contact met u op te nemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld (i) op uw opmerkingen of vragen antwoorden, of (ii) indien noodzakelijk met u contact opnemen tijdens de verwerking van uw verzoek via onze Website of onze App.

Wij verkopen noch onthullen op geen enkele manier dan ook de persoonsgegevens van de bezoekers van onze Website en de gebruikers van onze App. Wij delen uw persoonsgegevens niet mee aan derden.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij hebben administratieve, technische en fysische veiligheidsmaatregelen ingesteld om de persoonsgegevens die wij op de Website verzamelen te beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik en tegen elke ongeoorloofde onthulling, wijziging of verwijdering. Wij kunnen evenwel de veiligheid van de genoemde gegevens niet garanderen. Binnen de grenzen toegestaan door de wet wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor wat betreft de schade die u zou kunnen lijden ingeval van verlies, niet-toegestane raadpleging, onrechtmatig gebruik of wijziging van één van de inlichtingen die u verstrekt via deze Website.

We merken op dat wij de informatie op deze Website en/of in dit Vertrouwelijkheidsbeleid op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen. Denk eraan om regelmatig dit Beleid inzake de persoonlijke levenssfeer te raadplegen, om geïnformeerd te blijven over elke eventuele wijziging. De eventuele aangebrachte wijzigingen treden in werking zodra ze op deze Website online geplaatst zijn. Indien u de Website verder gebruikt, gaat u impliciet akkoord met alle aangebrachte wijzigingen. Door u een continue toegang tot de Website te bieden, geven wij u, van onze kant, de mogelijkheid om de genoemde wijzigingen in aanmerking te nemen om ze te aanvaarden.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit Beleid inzake de persoonlijke levenssfeer, kunt u via e-mail met ons contact opnemen via ons formulier “Contact” dat op de Website beschikbaar is.