Het installeren van een relaxruimte in uw bedrijf kan verschillende vragen met zich meebrengen. Daarom hebben we een antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u nog vragen hebt!

 

1. Welke oppervlakte heb ik nodig om een relaxruimte in mijn bedrijf te installeren?

Ongeveer 5 m2 per zetel (zetel + afscherming)

 

2.Ik heb geen ruimte vrij voor een relaxruimte, wat kan ik doen?

Wij stellen u de “Breakbox” voor, een echt ‘cocon’ om zich te ontspannen. Ideaal voor open spaces of wanneer er geen ruimtes beschikbaar zijn. De oppervlakte is 3,4 m2.

Daarnaast kunnen we ook een ruimte gebruiken die niet 100% als relaxruimte dient.

Bijvoorbeeld, wanneer u een grote vergaderzaal hebt, kunnen we een zetel plaatsen met een afscherming. Via onze app kunnen we bijvoorbeeld tussen 12u en 14u toegang geven tot de zaal, de rest van de dag wordt het besteed aan vergaderingen.

 

3. Ik betaal niet mijn werknemers om te slapen!

Het is belangrijk om doorheen de dag pauzes te nemen. We zijn geen robotten die op automatische piloot functioneren met een constante energieniveau. Wanneer we moe zijn, gaan we er langer over doen om een taak af te krijgen en meer fouten maken. In dit geval is het beter om een korte pauze te nemen en nadien efficiënter te werken.

In het kader van het werk spreken we over energieke pauzes tussen 15 tot 20 minuten maximum. Dit is gemakkelijk om te integreren tijdens een werkdag en zal de planning niet verstoren.

Er zijn verschillende wetenschappelijke voordelen aan de pauzes: stressvermindering, verbetering in cognitieve vaardigheden, versterkt onze immuniteit…

 

4. Er zijn mensen die misbruik zouden maken van de relaxruimte.

Dankzij de sensibiliserende interventies, leren we aan de werknemers om goed naar hun lichaamssignalen te luisteren en geven we hen tips mee om hun energieniveau beter te beheren. Daarnaast zal onze app een overzicht geven van de toegepaste pauzes, de tijdsduur en het aantal gebruikers…

 

5. Wat zijn de voordelen van een pauze?

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een pauze verschillende positieve gevolgen heeft. Volgens NASA onderzoek kunnen onze prestaties met 34% stijgen en alertheid met 54% stijgen na een powernap.

Andere studies hebben verschillende voordelen aangetoond, zoals: positieve impact op het brein, concentratie, vermindering in stress, cardiovasculaire risico’s en een beter immuunsysteem.

 

6. We organiseren al verschillende zaken, een relaxruimte is niet nodig.

De slaap behoort bij de 3 basis pilaren van de gezondheid, naast beweging en voeding. Jammer genoeg zetten we de slaap vaak aan de kant.

Voor een globale aanpak is het van uiterst belang om verschillende oplossingen voor betere slaap en energieniveau voor te stellen.

Bovendien, uit recent onderzoek*, blijkt dat 54% van de werknemers graag wat meer activiteiten wenst rond de slaap en energiebeheer.

*Studie van Malakof Médéric (2016)

 

7. Ik heb geen tijd om daarvoor te zorgen.

Geen probleem, WorkInJoy zorgt voor alles:  de noden identificeren, het installeren van de relaxruimte, het onderhoud en de interne communicatie.

 

8. Er is al een relaxruimte in het bedrijf

Het is niet evident om los te laten, nog minder op het werk. Om zich te kunnen ontspannen in de relaxruimte, is het belangrijk dat de omstandigheden optimaal zijn: gedempt licht, rust, intimiteit, comfort…

Een ruimte waar de werknemers koffie drinken, tafelvoetbal spelen, babbelen…is geen ruimte waar je echt tot rust komt.

Uit ervaring weten we dat een relaxruimte zonder omkadering niet werkt.

Indien u een relaxruimte hebt, kunnen we u helpen met de omkadering dankzij onze WorkInJoy- app en onze sensibiliserende interventies.

Flexibiliteit is onze grote troef, u  kunt dus onze diensten gebruiken ook al hebt u een relaxruimte.

 

9. Ik weet niet of mijn bedrijf klaar is voor dit concept en of dit concept bij onze cultuur past.

“Powernappen op het werk” blijft nog voor vele bedrijven een taboe. Nochtans, verschillende bedrijven in België en wereldwijd hebben de stap gezet naar relaxruimtes.

Voor een geslaagd project, is het van uiterst belang dat het behoort tot een globale aanpak rond welzijn, met als basis: vertrouwen, autonomie, herkenning en een mensgerichte aanpak.

 

10. Hoeveel kost zo een relaxruimte ?

Het inrichten en omkadering van een relaxruimte wordt gefinancierd door maandelijkse betalingen die variëren volgens het aantal werknemers, het gekozen materiaal en de duur van het contract.

Gemiddeld bedraagt het tussen 1 tot 10€ per werknemer per maand.

 

11. Hoe kunnen we de hygiëne garanderen?

Ontsmettingsdoekjes worden ter beschikking gesteld. De dekens worden regelmatig gewassen. De gebruikers kunnen ons altijd contacteren via de app indien er een probleem is of een vraag.

 

12. Is de relaxruimte ook beschikbaar voor arbeiders of ploegwerk?

Ja, in samenspraak met het bedrijf bespreken we de gebruiksvoorwaarden. In dit kader is een pauze nog belangrijker om alert te blijven en de ongevallen te beperken.

 

13. Hoe lang duurt het contract?

Het contract is heel flexibel maar hoe langer het contract, hoe goedkoper.

 

14. Mogen we het concept eerst eens uittesten?

Ja, we stellen een test van 6 maanden voor. Na de testperiode, mag u kiezen of u het contract verlengt of stopt.

 

15. Hoe kunnen we het gebruik van de relaxruimte gaan opvolgen?

We bezorgen een maandelijkse rapportage van het gebruik van de relaxruimte.  Het is een globale en anonieme rapportage.